La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Amos/Amos 1

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Amos[modifiché]

1[modifiché]

Introdussion[modifiché]

1Paròle d'Amos, un dij bergé  'd Tecoa. Vision che a l'ha avù për Israèl, al temp d' Osias, rè 'd Giuda, e ant ël temp ëd Geroboam, fieul ëd Gioas rè d'Israèl, doi ani anans che la tèra a tramblèissa.

Oràcoj contra ij pòpoj dj'anviron[modifiché]

[Contra 'd Damasch] 2Chiel a l'ha dit: "Nosgnor a breugerà da Sion, da Gerusalem a farà scoté soa vos. Le pasture dij bergé a son ant ël deul, e la ponta dël Carmel as sëcrà". 3Parèj a dis Nosgnor: "Për motiv dij tre delit ëd Damasch, nen mach, ma për  ij quat, i arvocherai pa 'l decret, përchè  a l'han ravasà Galad con d'erpi 'd fer. 4I mandrai ël feu ant la ca d'Asael, che as mangerà ij palass ëd Ben-Adad; 5i farai an frise le stanghe 'd Damasch, i sterminerai la gent ëd Bicat-Aven e col che a ten la cavija real ëd Bet-Eden, e 'l pòpol ëd Siria a sarà portà a Chir", a dis Nosgnor.

[Contra 'd Gasa e contra ij Filisté] 6Përparej a parla Nosgnor: "Për coj tre o quat delit  ëd Gasa, mi i tirerai pa andaré 'l decret, përchè a l'han deportà tuta la gent për dela an podèj d'Edom; 7i mandrai ël feu ant le muraje 'd Gasa, e a në dvorerà ij palass: 8i sterminerai j'abitanti d'Asdod, e coj che a ten-o la cavija real d'Ascalon. I virerai mia man contra d'Ecron, e a meuirerà lòn che a-i resta dij Filisté", a dis Nosgnor.

[Contra Tir e la Palestin-a] 9"Për coj tre o quat delit ëd Tir, mi i arvocherai pa mè decret, përchè a l'han daje an podèj a coj d'Edom na caterva  'd gent, sensa avisesne dl' aleansa dij frej. 10I-j mandrai ël feu contra dle murale 'd Tir, che as mangerà 'l palass".

[Contra d'Edom] 11Përparej a dis Nosgnor: "Për motiv ëd coj tre o quat delit d'Edom, i tirerai pa andarera mè decret, përchè a l'han përseguità ij sò frej con la spa, an sofocand soa compassion; përchè soa flin-a a s'anvisca sèmper, e a guerno un ghignon che a passa pa. 12I-j mandrai ël feu a Teman che a mangerà ij palass ëd Bosra".

[Contra d'Amon] 13Nosgnor a dis parèj: " Për coj tre o quat delit dij fieuj d'Amon i-i cambierai nen mè decret,përchè lor a l'han  ës-ciancà la pansa dle fomne an condission ëd Galad, për fé pì gròssa soa tèra. 14E i brusrai ij palass ëd Raba, mandandje 'l feu ant le muraje ant ël di dla guèra, an mes ai crij ëd combatiment, an mes a l'orissi ant ël di dla buria. 15E sò re as n'andrà via përzoné, chiel e tuta soa cort", a dis Nosgnor.