La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Salm/Salm 41

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Ij Salm[modifiché]

41. A son beà coj ch’a l’han soèn dij pòver[modifiché]

Ël Salmista a l’é sicur (vv. 11-12) che Nosgnor a l’ha scotà soa petission d’esse arsanà (vv. 4-10), e a pregusta la gòj che chiel a l’avrà quand ch’a na farà esperiensa apress ëd l’antërvension ëd Nosgnor (vv. 1-3). I l’oma da përzume che ‘l Salmista a peussa dì parèj përchè ‘d soa varision a l’ha avune n’oràcol ch’a-j lo nunsiava, ma sto Salm a peul ëdcò serve coma giusta conclusion ëd la prima partission dël Saltèri. An efet, d’afermassion parìja i-j trovoma press la fin dël scon, ters e quart “liber” dël Saltèri (cfr. Salm 72:19; 89:52; e 106:48).

141:1 Pr’ ël maestro dël còro. Salm ëd David. A son beà coj ch’a l’han soèn dij pòver, përchè quand ch’as trovran lor an dificoltà Nosgnor a-j goernerà dal mal[1]. 2Che Nosgnor a-j acorda soa protession e a-j preserva; ch’a sio gaudios ant ël pais. Chiel a-j lasserà nen ant le man dij nemis. 3Nosgnor a-j sostnirà quand ch’a saran malavi[2] e ‘d lor as n’ocuperà durant soa maladìa ‘d lor.

4I l’hai pregà parèj: “Nosgnor! Abie pietà ‘d mi. Variss-me, përchè i l’hai pëccà contra ‘d ti[3]! 5Ij mè nemis a diso mach ed mal contra ‘d mi. As diso: ‘Quand ch’a l’é che col-lì a meuir e ch’a sarà dësmentià?” 6A ven-o a troveme coma s’a fusso ij mè amis, ma a ven-o mach për cheuje lòn ch’a podrìo fene ‘d malignade e quand ch’a seurto a jë spantio daspërtut. 7Tuti coj ch’am m’han an òdio a ciosion-o a mè riguard e a fan ëd presagi ‘d mal. 8A diso: ‘Sò mal a l’ha pa ‘d rimedi: a seurtirà mai pì da col let!’. 9Fin-a col ch’i chërdìa d’esse ‘l mè amis pì fidà e ch’a condividìa mè pan, a l’é stàit ël prim ch’a l’ha tradime. 10Nosgnor! Abie pietà ‘d mi! Variss-me e lor a ‘rseivran lòn ch’a mérito! 11Da sossì i l’hai capì ch’it ses compiasute ‘d mi: che ij mè nemis a peudo pa canté vitòria. 12Ti ‘t l’has preservà mia vita përchè i son nossent; it l’has portame a toa presensa për sèmper”.

13Che ‘l Dé d’Israel a sia laudà[4]: chiel a viv da sèmper e për sèmper. Amen e amen!

Nòte[modifiché]

  1. O “Nosgnor a-j giutrà”.
  2. O “ant ël let ëd dolor”.
  3. O “che sò nòm a sarà dëscancelà”.
  4. O “Benedì’”.