Vai al contenuto

La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Numeri/Numeri 12

Da Wikisource.

Ij nùmer

[modifiché]
La Bìbia piemontèisa - Numer 12

Miriam e Aron a treuvo da dì ‘d Mosè

[modifiché]

1Miriam e Aron a trovavo da dì ‘d Mosé për motiv ëd la fomna etìope che chiel a l'avìa pijasse, përchè ch'a l'avìa marià na fomna 'd Cus. 2A disìo: “Ha-lo miraco Nosgnor parlà mach për mojen ëd Mosé? Ha-lo pa parlà 'dcò për la mediassion ëd nojàutri?”. Nosgnor a l’ha bin sentilo lòn che lor doi a disìo.

3Ore, Mosè a l'era n'òm motobin pasi, l'òm pì ùmil che la tèra a l'avèissa conossù. 4Dun-a, Nosgnor a l'ha dit a Mosè, a Aron e a Miriam: “Seurte fòra tùit e tre e andé a la Tenda dël Rëscontr. Tùit e tre a son andaie. 5Anlora 'l Signor a l'é calà ant la colòna 'd nìvola e a l'é tenusse ant l'andron ëd la tenda e a l'ha ciamà Aron e Miriam. Ij doi a son fasse anans. 6Nosgnor a l’ha dije: “Scoté mie paròle! Se an tra 'd voi a-i è ‘n profeta, mi, ël Signor, im manifesterai a chiel ant na vision o i-j parlerai an seugn. 7Tutun, a l'é pa parèj për mè servent Mosè: chiel a l'é òm ëd fiusa an tuta mia ca[1]. 8A chiel mi i-j parlo facia a facia, an vision doverta e pa për andvinaje. Chiel a bèica la figura[2] dël Signor. Përchè seve-ne ancalave a parlé contra 'd mè servitor Mosè?”.

9Parèj Nosgnor a l’é andass-ne anvisch d’andignassion contra ‘d lor, 10e la nivola a l’é artirasse da la Tenda. Dun-a a l’é capitaje che Miriam a l'è vnùita lebrosa, bianca parèj dla fiòca. Aron a l'é virasse anvers ëd chila e a l’ha vëddù Miriam pien-a ‘d lebra. 11Anlora Aron a l’ha suplicà Mosè diséndje: “Mè sgnor, butne pa a còl la pen-a dël pecà che i l'oma comëttù da folitro. 12It në prego che chila a sia pa tanme un cit nà mòrt, ch'a l'ha la carn già mesà rusià da quand a seurt dal sen ëd soa mare!”. 13Parèj Mosè a l’ha crijà a Nosgnor: “Mè Dé! Pa lolì! It në prego: degn-te 'd varila!” 14Nosgnor a l'ha rësponduje a Mosè: “Se sò pare a l'avèissa spuvaje an facia, saria-la pa ant l'onta për set di? Che për set di chila a sia butà an isolament fòra dal campament. Apress, a tornerà a d’esse amëttùa[3]”. 15Parèj che Miriam a l'é stàita solenga për set di fòra dal campament. La gent, nopà, a l'é pa partìa anans che chila a fussa rentrà. 16Apress, ël pòpol a l'é ancaminasse për Caserot, e a l'ha butà camp ant ël dzert ëd Paran.

Nòte

[modifiché]
  1. Cfr. Ebréo 3:2.
  2. La paròla “figura” (תְּמוּנָה, tmunah) a veul dì “forma, imagine”. Ël test grech a lo pija ‘d manera metafòrica e a dis: “la gloria ‘d Nosgnor”. Costa diciarassion a esprim fin-a ‘d pì coma che Mosè a sìa ùnich. J’ansian d’Israel a l’avìo vëddù Nosgnor ant n’ocasion foravìa (Surtìa 24:10), e ‘l pòpol mai (Deuteronòmi 4:12,15), ma Mosè a l’avìa ‘n contat dirèt e familiari con Nosgnor.
  3. Cfr. Nùmer 5:2-3.