La Bibia piemontèisa/Testament Neuv/Ebreo/Ebreo 6

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Litra a j’Ebreo[modifiché]

6[modifiché]

1Donca, adess a venta bogesse pì anans dle dotrin-e 'd base[1] antorn al Crist, avansé vers na comprension pì madura dle ròbe. I l'oma pa pì da traté torna dij fondament dla conversion da na condòta ch'a men-a a la mòrt[2] e dl'importansa d'avèj fej an Nosgnor.  2I l'eve pa pì da manca d'àutre istrussion antorn ël batèsim, l'imposission dle man, l'arsurression dai mòrt e 'l giudissi etern. 3Adess is bogeroma vers d'àutre ròbe, se Nosgnor a lo përmèt.

4Ora, a-i son ëd coj ch'a son ëstàit na vòlta anluminà, ch'a l'han gustà 'l don dël cél, ch'a l'han partagià dla spantiura dlë Spìrit Sant, 5ch'a l'han gustà la bon-a paròla 'd Nosgnor e la potensa dël mond ch'a vnirà, 6e ch'a casco torna ant ël pecà, da leugn da Nosgnor[3]. Bin, a l'é pì nen posìbil che coj-lì a sio torna arnovà da na sconda conversion, përchè parèj, lor a l'é coma s'a l'avèisso torna butà an cros ël Fieul ëd Nosgnor, a l'han dzonoralo.

7A l'ha la benedission divin-a cola tèra ch'a bèiv la pieuva ch'a-i ven ansima e ch'a rend d'erbe ùtij a coj ch'a la travajo. 8Ma cola ch'a rend mach dë spin-e e 'd card servaj a l'ha gnun valor e a n'arsèiv mach ëd maledission. A la fin tut a sarà brusà.

9Car ij mè amis! Bele s'i parloma parèj, i penso nen che sossì a peussa esse aplicà a vojàutri. I l'oma la persuasion ch'i seve destinà a còse bin diferente[4] da cole-lì, le còse ch'a aparten-o a la salvëssa. 10Nosgnor a l'é giust e a dësmentiarà nen ch'i l'eve travajà fòrt për chiel e ch'i l'eve dimostrà ch'i-j veule bin butandve al servissi dël pòpol sant, tant ant ël passà che ant ël present. 11Nòst desideri pì grand a l'é che voi i séguite decis ant l'amor për podèj avèj la pien-a certëssa che vòstra speransa a rivrà a compiment. 12I vorìo pròpi nen vëdde ch'i seve dventà ‘d gargh ant lë spirit e dëspassionà. Al opòst, i voria bin vëdde che vojàutri i séguite l'esempi 'd coj che, con fej e përseveransa, a arseivran l'ardità che Nosgnor a l'ha promëttù.

La promëssa 'd Nosgnor realisà an Gesù[modifiché]

13Ora, quand che Nosgnor a l'ha fàit la promëssa a Abraham, sicoma ch'a podìa nen giuré pr' un pì grand, a l'ha giurà për chiel istess. 14A l'ha dit: "Ëd sicur it benedirai con abondansa e it darai na dissendensa numerosa". 15Parèj, chiel a l'ha spetà con passiensa e, a sò temp, a l'ha otenù lòn ch'a l'era staje promëttù. 16Quand ch'as fà 'n giurament, as lo fà për quaidun ch'a sia pì grand, e 'l giurament a buta fin a le discussion e a serv da garansìa. 17Nosgnor, donca, a l'ha garantì con un giurament soa promëssa përchè a l'ha vorsù mostré ciair a coj ch'a l'avìo d'arsèive l'ardità, che soa decision a podìa nen esse revocà. 18A l'é parèj che Nosgnor a l'ha fàit doi assion ch'a peudo nen esse revocà: la promëssa e 'l giurament, che chiel ëd gnun-a manera a peul dësmentì. Grassie a sossì, nojàutri ch'i soma butasse a la sosta 'd chiel, i na soma fòrt ancoragià: i podoma bin tense a la speransa ch'a l'é butane dëdnans. 19Costa speransa-sì a l'é për nojàutri tanme n'àncora sicura e ferma, e an men-a a travers dël Ridò dël santuari a la presensa 'd Nosgnor medésim. 20A l'é pròpi là che Gesù a l'é intraje coma col ch'an va danans[5], essend ëstàit fàit për sèmper grand sacerdòt second l'òrdin ëd Melchisedech.

Nòte[modifiché]

  1. O "elementarie".
  2. O "euvre mòrte".
  3. O "ch'a comëtto 'l pecà d'apostasìa".
  4. O "pi bon-e".
  5. O "nòst precursor".