La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Salm/Salm 25

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Ij Salm[modifiché]

25. Nosgnor! Con mia preghiera i ven-o dë 'dnans a Ti[modifiché]

L'autor a prega Nosgnor për soa protession, guida e përdon e a conferma ch'a veul essje fedel e ch'a l'ha fiusa an Chiel. Cost Salm a l'é n'acròstich, minca vers a comensa con na litra dl'alfabèt ebràich an sucession. L'ùltim vers a seurt fòra da cost órdin.

1Un salm ëd David. Nosgnor! Con mia preghiera i ven-o dë 'dnans a Ti[1]. 2Òh mè Dé, i l'hai fiusa an Ti, ch'i sìa pa umilià, fà pa che ij mè nemis as arlegro 'd mia dëròta. 3Gnun ch'as confida 'n Ti a sarà mai dësvërgognà, ma a saran dësvergognà coj ch'a monto 'd tràpole për feje droché 'ndrintra d'àutri. 4Nosgnor! Fà che mi i conòssa col ch'a l'é 'l giust senté; mostr-me la stra ch'i l'hai da marceje ansima. 5Menme an Toa vrità e mostr-me, përchè Ti 't ses ël Dé ch'am salva. A-i é mai 'n moment sol ch'i buta nen mia speransa 'n Ti. 6Dësmentiete pa, Nosgnor, d'esse compassionèivol e fedel, përché Ti 't ses sèmper stàit parèj. 7Dësmentiete pitòst dij pecà ch'i l'hai fàit quand ch'i j'era giovo. Arcòrd-te 'd mi për Tò amor, për Toa bontà, òh Nosgnor. 8Nosgnor a l'é bon e a fà lòn ch'a l'é giust, Chiel a mostra 'l senté giust ai pecator. 9A 'ncamin-a j'ùmij a fé lòn ch'a l'é giust e a-j mostra la stra ch'a l'han da ciapé.

10Nosgnor a men-a sèmper con amor e fidelità coj ch'a rispeto le disposission ëd Sò pat d'aleansa. 11Nosgnor! Për l'onor ëd Tò nòm përdon-a ij mè pecà, përchè a son tanti. 12Chi ch'a son coj ch'a l'han timor ëd Nosgnor? Chiel a-j mostrerà 'l senté ch'a l'han da pijé. 13Minca neuit a arposeran content[2] e ij sò dissendent a arditran la tèra. 14Nosgnor a l'é n'amis për coj ch'a lo rispeto[3] e a-j mostra l'importansa d'essje gropà da n'Aleansa. 15Ij mè euj a vardo sèmper anvers Nosgnor, përché Chiel am salva da le tràpole ch'am buto dë 'dnans ij mè nemis. 16Virte anvers ëd mi e iT l'abie compassion përchè im treuvo sol e a-i é gnun ch'am giuta. 17Ij mè problema a son pes che pes: pòrt-me fòra da tùit ij mè sagrin! 18Varda coma ch'i son, maleuros e dësgrassià: përdon-a tùit ij mè pecà. 19Varda quant ch'a son ij mè nemis, che 'd gramissia ch'a l'han e ch'a l'han-me 'n ghignon. 20Guerna mia vita e liberme. Lassa nen ch'i sia dësvërgognà, përchè Ti 't ses mè arfugi. 21La dritura e l'onestà am guerneran, përché mach an Ti i trovo mia speransa. 21Nosgnor! Riscata Israel da tuit ij mal ch'a lo sagrin-o.

Nòte[modifiché]

  1. O "A Ti i levo mia ànima".
  2. O "a fara l'esperiensa 'd Sò favor".
  3. O "ch'a l'han timor reverensial për Chiel".