La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Salm/Salm 14

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Ij Salm[modifiché]

14. A son pròpi 'd fòj[modifiché]

Le scritor ambelessì a armarca che l'umanità a l'é tanme 'd pòm mars, coròt moralment. Ij malfator as na sbefio dël pòpol ëd Nosgnor e a-j fan d'ògni sòrt ëd brut ëschers, ma lë scritor ëd cost Salm a l'ha fiusa che Nosgnor a-j guerna e a vnirà 'l di che chiel a vendicrà Israel.

1Për ël magìster ëd la mùsica, ëd David. A son pròpi 'd fòj coj ch'a penso[1]: "Tant, Nosgnor a-j n'an fà gnente 'd lòn ch'i foma![2]". A son mars coma 'd bolè, a son ëd malfator; gnun ëd lor a fà lòn ch'a l'é giust[3]. 2Nosgnor a bèica dal cel e a marca j'òm për vëdde s'a-i sia quajdun ch'a l'abia 'd bon sens e ch'a lo serca. 3Nò, tùit a l'han voltaje le spale, tùit a son përvertisse; a-i é gnun ch'a fasa 'l bin, gnanca un. 4Amprendran-ne mai coj-là? Mè pòpol as lo mangio 'nt un bocon tanme 'd pan; a-j passa gnanca 'nt la ment dë scoté Nosgnor. 5Contut ël di a vnirà quand ch'a saran ciapà da lë sparm, përchè Nosgnor a l'é con coj ch'a lo scoto[4]. 6Vojàutri i veule mach smerdé ij chërdent[5] ma Nosgnor a l'é col ch'a-j giuta[6]. 7A-i é fòrse quajdun an gir[7] ch'a salvrà Israel? Èh, a-i é: a l'é Nosgnor. Quand che Chiel a ristablirà Sò pòpol, Giacòb a crijarà 'd gòj, e Israel a spricerà d'esultansa!

Nòte[modifiché]
  1. O "O "diso drinta 'd lor", An sò cheur".
  2. O "Dé a-i é nen", "Dé a ved nen".
  3. Ij verb dë sto vers a fëscrivo la condòta tìpica 'd coj ch'a fan ël mal. La rassa uman-a antrega a l'é caraterisà da na condòta grama e pien-a 'd pëccà. Cost ateism pràtich - ëd gent ch'a viv coma s'a l'avèissa pa da rëspond ëd sò comportament a Nosgnor - a-j rend dë stupid përché la caraterìstica dij stupid a l'é 'd nen rendse cont o 'd neghé ch'a-j son sèmpe 'd conseguense negative, prima o peuj, ëd sò comportament ëd lor.
  4. O "con la generassion dij giust".
  5. O "coj ch'a son crasà".
  6. O "sò arfugi".
  7. O "dal mont Sion".