La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Genesi/Genesi 9

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Génesi[modifiché]

9[modifiché]

Ël Pat ëd Nosgnor con l’umanità per mojen ëd Noè[modifiché]

1Antlora Nosgnor a l’avìa benedì Noè e ij sò fieuj, e a l’avìa dije: “Sie dru, moltiplicheve e 'mpinì la tèra. 2Minca creatura viva dla tèra e minca osel dël cél a l’avrà tëmma ‘d vojàutri. Tut lòn ch’a strusia ' sla tèra e tùit ij pess dël mar a saran soget a vòst podèj[1]. 3Vojàutri i podreve mangé tut lòn ch’as bogia e ch’a viv. Com i l’avìa dave le piante vërde, adèss iv dagh tut.

4Vojàutri, nopà, i podreve nen mangé dla carn ch’a l’abia 'ndrinta chila soa vita (visadì, sò sangh). 5S’ a sarà spantià ‘l sangh ëd n’òm, visadì soa vita, mi antërvenraj a castié: i castighraj minca bës-cia ch'a l'avrà massà n’òm e i castighraj minca n’òm ch’a l’avrà massà n’àutr òm, sò frel[2]. 6Chi ch’a massa n’òm a sarà massà da n’òm, përchè Nosgnor a l’ha fàit l’òm a soa smijansa. 7E vojàutri sie dru e moltiplicheve, sie assè 'n sla tèra e che i n'abie ‘l domini.

8Nosgnor a l’avìa dit a Noè e a sòj fieuj: 9“Vardé-sì, mi i confermo ‘l Pat ch’i l’avìa fàit con vojàutri, con la dissendensa ch’a vnirà apress a voi, 10e con minca creatura viva ch’a l’era con vojàutri; da j’osej, j’animaj doméstich e minca creatura viva dla tèra ch'a l'era con voi e tute cole ch’a j'ero surtìe da 'nt l’arca con voi e minca creatura viva dla tèra. 11Mi i confermo ‘l Pat con vojàutri. Mai pì a saran pnassà fòra tùit j’afé viv da l’eva d’un diluvi, mai pì ‘n diluvi a dësblerà la tèra".

12E Nosgnor a l’avìa dit: “Cost-sì a sarà ‘l sign ëd garansìa dël Pat ch’i fas con vojàutri e con minca creatura viva, un Pat për tute le generassion ch’a vniran. 13I butraj mè arcancel ant le nìvole, e col-lì a sarà ‘l sign ëd garansia dël Pat fàit an tra mi e la tèra. 14Tute le vire ch’i faraj ven-e ‘d nivole dzora la tèra, e n’arcancel a spontrà ant le nivole, antlora mi i m'arcordraj 'd mè Pat con vojàutri e con minca sòrt ëd creature vive. Mai pì l’eva a dventrà ‘n diluvi e a craserà minca afé ch'a viv. 16Quand che l’arcancel a sarà ‘nt le nivole, mi i lo marcrai e im na visrai dël Pat sempitern an tra Nosgnor e minca sòrt ëd creature vive ch’a-i son an sla tèra”. 17Antlora Nosgnor a l’avìa dit a Noè: “Cost-sì a l’é ‘l sign ëd garansìa dël Pat ch’i son an camin a confermè 'n tra mi e minca creatura viva ch’a-i é an sla tèra.

La maledission ëd Canaan[modifiché]

18Ij fieuj ‘d Noè ch’a l’ero surtì da l’arca a j'ero: Sem, Cam e Jàfet. Ora Cam a l’era ‘l pare ‘d Canaan. 19Costi-sì a j’ero ij fieuj ‘d Noè, e da lor tuta la tèra a l’era stàita popolà. 20Noè, n’òm ëd la tèra[3], a l’avìa ancomensà a pianté na vigna. 21Quand ch’a l’avìa beivù ‘d vin ch’a l’avìa portà, a l’era vnù cioch e a s'era dësvestisse 'ndrinta soa tenda. 22Cam, ël pare ‘d Canaan, coma ch'a l’avìa vëddù che sò pare a l’era patanù[4] e a l’era ‘ndàit a dijlo ai sò frej ch’a l’ero là fòra. 23Sem e Jàfet a l’avìo ciapà 'l tabar e a s'ero butas-lo 'n soe spale, peui, an arculand, a l’avìo quatà la nudità ‘d sò pare. A l’avìo la facia virà da l’àutra part e parèj a j'ero pa 'ncorzuss-ne che sò pare a l’era patanù. 24Quand che Noè a s'era dësviasse da soa cioca a l’avìa savù lòn che sò fieul pì giovo a l’avìa faje. 25Antlora a l’avìa dit: “Ch’a sia maledì Canaan. Chiel a sarà 'ntrames ij sò frej ël pì bass djë s-ciav[5]”. 26Peui, Noè a l’avìa dit: “Nosgnor, ël Dé ‘d Sem, a l’é degn ëd làuda. Ch’a peussa Canaan esse s-ciav ëd Sem! 27Ch’a peussa Nosgnor slarghé ‘l teritòri e ij nùmer ëd Jàfet. Che chiel a peussa vive ant le tende ‘d Sem, e ch’a sia Canaan sò s-ciav!”.

28Aprèss ël diluvi, Noè a l’avìa vivù ‘ncora 350 agn. 29La vita antrega ‘d Noè a l’era stàita ëd 950 agn, e peui a l’era mòrt.

Nòte[modifiché]

  1. O “autorità”.
  2. Chicassìa a dovrà rendé cont a Dé dël sangh ch’a l’avrà spantià 'd coj ch’a l’avrà massà.
  3. Visadì: un campagnin (baròt).
  4. Per cola coltura a l’era ‘n sign ëd grev mancansa ‘d rispèt.
  5. Lét. "ël servidtor dij servitor".