Vai al contenuto

La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Genesi/Genesi 9

Da Wikisource.

Génesi[modifiché]

9[modifiché]

Ël Pat ëd Nosgnor con l’umanità për mojen ëd Noè[modifiché]

La Bìbia piemontèisa, Génesi 9

1Anlora Nosgnor a l’ha benedì Noè e ij sò fieuj, e a l’ha dije: “Esse dru, moltiplicheve e 'mpinì la tèra[1]. 2Minca na creatura viva dla tèra e minca n'osel dël cel a l’avrà tëmma ‘d vojàutri. Tut lòn ch’a strusia 'n sla tèra e tùit ij pess dël mar a saran sogèt a vòst podèj[2]. 3Vojàutri i podreve mangé tut lòn ch’as bogia e ch’a viv. Com i l’avìa dave le piante vërde, adèss iv dago tut ël rest.

4Vojàutri, nopà, i podreve nen mangé dla carn ch’a l’àbia 'ndrinta 'd chila soa vita (visadì, sò sangh)[3]. 5S’a sarà spantià ‘l sangh ëd n’òm, visadì soa vita, mi i antërvenraj a castié: i castigherai minca na bestia ch'a l'avrà massà n’òm e i castigheraj minca n’òm ch’a l’avrà massà n’àutr òm, sò frel[4]. 6Chi ch’a massa n’òm a sarà massà da n’òm[5], përchè Nosgnor a l’ha fàit l’òm a soa smijansa[6]. 7E vojàutri sie dru e moltiplijeve[7], sie bondos an sla tèra e n'àbie ‘l domini.

8Nosgnor a l’ha dit a Noè e ai sò fieuj: 9“Vardé-sì, mi i confermo ‘l Pat ch’i l’avìa fàit con vojàutri, con la dissendensa ch’a vnirà apress ëd voi, 10e con minca na creatura viva ch’a l’é con vojàutri; da j’osej, j’animaj doméstich e minca na creatura viva dla tèra ch'a l'é con voi e tute cole ch’a son surtìe da 'nt l’arca con voi e minca na creatura viva dla tèra. 11Mi i confermo ‘l Pat con vojàutri. Mai pì a saran ramassà fòra tùit j’afé viv da l’eva d’un diluvi, mai pì ‘n diluvi a dësblerà la tèra".

12E Nosgnor a l’ha dit: “Sto-sì a sarà ‘l segn ëd garansìa dël Pat ch’i faso con vojàutri e con minca na creatura viva, un Pat për tute le generassion ch’a vniran. 13I butraj mè arcancel ant le nìvole, e col-lì a sarà ‘l segn ëd garansia dël Pat fàit an tra mi e la tèra. 14Tute le vire ch’i farai ven-e ‘d nìvole dzora dla tèra, e n’arcancel a spontrà 'nt le nivole, 15antlora mi 'm n'arcordrai 'd mè Pat con vojàutri e con minca sòrt ëd creature vive. Mai pì l’eva a dventrà ‘n diluvi e a craserà minca n'afé ch'a viv. 16Quand che l’arcancel a sarà ‘nt le nìvole, mi i lo marcherai e im n'aviserai dël Pat sempitern an tra 'l Signor e minca sòrt ëd creature vive ch’a-i son an sla tèra”. 17Anlora Nosgnor a l’ha dit a Noé: “Sto-sì a l’é ‘l segn ëd garansìa dël Pat ch’i son an camin ëd confermé 'n tra mi e minca na creatura viva ch’a-i é an sla tèra.

La maledission ëd Canan[modifiché]

18Sti-sì a son ij fieuj ‘d Noé ch’a son surtì da l’arca: Sem, Cam e Iafet. Ore, Cam a l’era ‘l pare ‘d Canan. 19Costi-sì a j’ero ij fieuj ‘d Noé, e da lor tuta la tèra a l’era stàita popolà. 20Noé, n’òm ëd la tèra[8], a l’era ancaminasse a pianté na vigna. 21Quand ch’a l’ha beivù ‘l vin ch’a l’avìa portà, a l’é vnùit cioch e a l'é dësvestisse patanù 'ndrinta soa tenda. 22Cam, ël pare ‘d Canan, coma ch'a l’ha vëddù che sò pare a l’era patanù[9] a l’é ‘ndàit a dijlo ai sò frej ch’a l’ero là fòra. 23Sem e Iafet parèj a l’han ciapà 'n tabar e a son butass-lo 'n sle spale, peui, an arculand, a l’han quatà la nudità ‘d sò pare. A l’avìo la facia virà da l’àutra banda e parèj a l'han pa vëdù che sò pare a l’era patanù. 24Quand che Noé a l'é dësvijasse da soa cioca a l’ha savù lòn che sò fieul pì giovo a l’avìa faje[10]. 25Anlora a l’ha dit: “Ch’a sia maledì Canan. Chiel a sarà 'ntrames ij sò frej ël pì bass ëd jë s-ciav[11]”. 26Peui, Noé a l’ha dit: “Nosgnor, ël Dé ‘d Sem, a l’é degn ëd làuda. Ch’a peussa Canan esse s-ciav ëd Sem! 27Ch’a peussa Nosgnor ëslarghé ‘l teritòri e ij nùmer ëd Iafet. Che chiel a peussa vive 'nt le tende ‘d Sem, e che Canan a sia sò s-ciav!”.

28Aprèss ël diluvi, Noé a l’ha vivù ‘ncora 350 agn. 29La vita antrega ‘d Noé a l’é stàita ëd 950 agn, e peui a l’é mòrt.

Nòte[modifiché]

 1. Cfr. Génesi 1:28.
 2. O “autorità”.
 3. Cfr. Levìtich 7:26-27; 17:10-14; 19:26; Deuteronòmi 12:16,23; 15:23.
 4. Chicassìa a dovrà rendé cont a Dé dël sangh ch’a l’avrà spantià 'd coj ch’a l’avrà massà.
 5. O "ch'a vërsa 'l sangh ëd n'òm" (cfr. Surtìa 20:13)
 6. Cfr. Génesi 1:26.
 7. Cfr. Génesi 1:28.
 8. Visadì: un campagnin (baròt).
 9. Per cola coltura a l’era ‘n segn ëd grev mancansa ‘d rispèt.
 10. Ambelessì 'l verb "faje" [an ebràich עָשָׂה (ʿasah, “fé”)] a sugeriss che Cam a l'avìa fàit da pì che mach vardé sò pare patanù.
 11. Lét. "ël servitor dij servitor".