La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Genesi/Genesi 16

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

16[modifiché]

La nassita d’Ismael[modifiché]

1Ora Sarai, la fomna d’Abram, a l’avìa nen daje ‘d masnà. Contut, chila a l’avìa na serventa egissian-a ch’a së s-ciamava Agar. 2Sarai a l’avìa dije a Abram: “Varda, Nosgnor a l’ha 'mpedime d’avèj ëd masnà.[1] Va donca a cogete con mia serventa, e a peul desse ch’it podras avèj ëd fieuj almanch da chila”. Abram a l’avìa acetà cola propòsta. 3A l’é parèj che Sarai, la fomna d’Abram, a l’avìa daje a Abram për fomna soa serventa egissian-a. Sossì a l’era rivaje des agn apress che Abram a l’era stabilisse ant la tèra ‘d Canaan.

4Abram a l’era cogiasse con chila e Agar a l’era restà ansenta. Tutun, quand che Agar a l’era rendusse cont da speté ch’a spetava na masnà, a l’avìa 'ncomensà a meprisé soa padron-a Sarai. 5Antlora Sarai a l’avìa fàit ‘d lamente a sò marì. A-j disìa: “Che chila am meprisa a l’é tuta colpa toa! Mi midéma i l’hai butate 'n brass a mia serva e quand che chila a l’é ancorzusse dë speté, a l’ha chità ‘d rispeteme. Ch’a sia Nosgnor a mostrene chi ch’a l’ha rason[2]: o ti o mi!”. 6Abram a l’avìa rësponduje: “La serva a le bin toa. Faje lòn ch’a të smija giust”. Antlora Sarai a l’avìa 'ncaminà a maltratela moto bin, tant che a la fin Agar a l’era scapà da ca. 7A l’era stàit l’àngel ëd Nosgnor a trovela ant ël dzert dacant a n’adoss d’eva, për la strà ch’a mnava a Sur. 8L’àngel a l’avìa ciamaje: “Agar, serva ‘d Sarai, d’anté ch’it ven-e e anté ch’it vas?”. Chila a l’avìa rësponduje: “I son scapà via da Sarai, mia padron-a”. 9Antlora l’àngel a l’avìa dije: “Torna da toa padron-a e faje ubidiensa”. 10A lolì l’àngel a l’avìa giontaje: “It farai avèj moto bin ëd dissendent che gnun a sarà bon a conteje!”. 11E peui: “It ses ansenta e it butras al mond un fieul. It l’avras da deje ‘l nòm d’Ismael (ch’a veul dì ‘Nosgnor a giuta’), përchè Nosgnor a l’ha scotà tò crij d’agiùt. 12Ël fieul ch’it l’avras, a sarà sarvaj, a ausserà ‘l pugn contra tuti e tuti a-j daran contra. Vera che chiel a sarà ‘l nemis ëd tùit ij sò frej[3]”.

13Da col moment anans, Agar a l’avrìa peui dovrà n’àutr nòm për arferisse a Nosgnor ch’a l’avìa parlaje, visadì “Ël Dé ch’am ved”, përchè ch’a disìa “Ë- lo ch’i l’hai vëddù per dabon Col ch’am vëdd?”. 14A l’é për lòn che col'adoss d'eva a sarìa peui ciamasse Lahai-Roi (ch’a veul dì “Adoss ëd Col ch’a viv e ch’am ved”). As treuva an tra Cadesh e Bered.

15Parèj Agar a l’avìa daje a Abram un fieul, e Abram a l’avìa daje ‘l nòm d’Ismael. 16:16 Abram a l’avìa otanteses agn quand ch’a l’era nassuje Ismael.  

Artòrn a la Tàula dla Bibia


  1. O “a l’ha privame ‘d na dissendensa”.
  2. O “Che Nosgnor a fasa da giudes”.
  3. O “parent”.