La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Deuteronomi/Deuteronomi 13

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Deuteronòmi[modifiché]

13[modifiché]

Idolatrìa e ‘d profeta fàuss[modifiché]

1S’an mes a ti a seurt un profeta opura ‘n reveur[1] ch’at propon un segn o ‘n prodigi, 2se col segn o prodigi ch’a l'avìa dite, a rivèissa bin, ma che chiel at disa ‘dcò d’andé dapress e ‘d rende l’adorassion a d'àutri dio ch’it l'has mai conossùje, 3ti daje nen da ment a le paròle ‘d col profeta o reveur. A l’é ‘l Signor, vòst Dé, ch’a veul buteve a la preuva për savèj s’i-j veuje pròpi bin con tut vòst cheur e con tuta vòstra ànima. 4Vojàutri venta ch’i vade dapress mach al Signor, vòst Dé, ch’a-j pòrte rispèt, ch’i scote ij sò comandament, ch’i-j ubidisse, ch’i-j rende l’adorassion e ch’i-j reste fedej. 5Riguard a col profeta o reveur, peui, col-lì a l’avrà da esse condanà a mòrt, përchè a l’ha predicà d’arvireve[2] contra ‘l Signor, tò Dé, col ch’a l’ha fave seurte dal pais d’Egit e ch’a l’ha riscatave da la tèra anté ch’i j’ere dë s-ciav. Col òm a vorìa mach ch’it chitèisse ‘d marcé an sël senté che ‘l Signor, tò Dé, a l’avìa mostrate[3]. A l’é parèj ch’it avras da ranché vìa ‘l mal da ‘n mes a ti.

6Se tò frel, fieul ëd tò pare, o fieul ëd toa mare, opura tò fieul o toa fija, o toa cara fomna, o tò pì grand amis, at cissèissa an secret an disend. “Doma, rendoma l’adorassion a d’àutri dio[4]”, dio che ni ti, nì ij to antich a conossìo, 7- ëd divinità dij pòpoj ch’at ëstan dantorn, ch’a sio davzin o lontan, opura dij pòpoj ch’a stan da na banda o da l’àutra dla tèra - 8ti, dije pa ‘d sì, daje nen da ment. Abie gnun-a pietà o compassion ëd chiel; a l’ha gnun-a giustificassion[5]: 9it l’has da felo meuire. Ch’it sie ‘l prim a tireje adòss na pera për masselo e che peui a lo fasa ‘dcò tut ël pòpol. 10It l’has da masselo a prassà, përchè a l’ha sercà ‘d portete lontan dal Signor, tò Dé, col ch’a l’ha fate seurte dal pais d’Egit, da la tèra anté ch’i j’ere dë s-ciav. 11Tut ël pòpol d’Israel, quand ch’a lo sentirà, a na sarà sbaruvà e, an mes a ti, gnun a tornerà a comëtte na cativéria coma cola-lì.

13S’as sent a dì, ant un-a dle sità che ‘l Signor, tò Dé, at don-a përchè it j’àbite, 13che ‘d gent përversa ‘d tò pòpol a sio sortì d’an mes a ti e ch’a l’abio tirasse darera ‘d gent ëd soa sità, disendije: “Andoma a rende l’adorassion a d’àutri dio che vojàutri e l’avìe mai conossù, 14ti, và prima a informete bin, anvéstiga e antérroga con diligensa. S’it treuve ch’a l’é pròpi parèj, ch’a sìa ‘n fàit sicur e che cost’ abominassion a l’è stàita përdabon comëttùa an mes a ti, 15buta a fil dë spa tuti j’abitant ëd cola sità con tut lòn ch’a peul essje, comprèis ël bestiam. 16Fàit sòn, ambaron-a lòn ch’a-i resta dle speuje an mes ëd la piassa, e peuj dà ‘l feu a tuta la sità con tut lòn ch’a-i resta, e ch’a sìa parèj n’oferta an onor dël Signor, tò Dé. Che cola sità’a resta sèmper an rovin-a, ch’a ven-a mai pì arcostruvìa. 17Tut a sarà da consideresse sota antërdèt, pijne mai gnente për ti. Tut lolì përch’ a sìa pasià l’ira afrosa dël Signor, ch’a l’abia misericòrdia e compassion ëd ti e ch’at fasa multipliché, coma ch’a l’avìa bin promëttù ‘d fé ai tò antich. 18A l’é parèj ch’it l’has da fé ubidiensa al Signor, tò Dé, an osservand tùit ij sò comandament ch’it dago ancheuj për fé lòn ch’a l’é giust dëdnans a chiel.

Nòte[modifiché]

  1. O “un visionari”, “un ch’a fà ‘d seugn profètich”.
  2. O “ch’a l’ha predicà l’apostasìa”.
  3. O “comandate ‘d fé”.
  4. O “dio strangé”.
  5. O “fà nen finta ‘d gnente”, “stërmje pa”.