Nino Costa/Turin

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Artorn a la Tàula


Turin a l’è parej ‘d na bela sgnora
ch’a ten so pòst e a ch’a veul pa dé ant l’euj
a prima vista av lassa frèid, ma peuj
conossendla dabin, un s’an-namora.

L’è seria, drita, ciàira e sensa ambreuj,
tuta dëscoverta al sol ch’a l’ancolora
fera dla glòria d’jer, ch’a splend ancora
ma viva e fòrta dël travaj d’ancheuj.

L’è na sità ‘d bon gust: moderna e pràtica,
sensa rabel: gentil e riservà,
ch’a sa guerné soa grassia aristocràtica,

e, an mes a tanti batibeuj, tanquila
a guarda an facia ‘l mond e a fa soa strà,
sensa ciameje gnente a gnun, da chila.

—Nino Còsta