Milo Bré/Silensi dël temp

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Artorn a la Tàula


A l’é ’l Silensi dël temp

che am solìcita A VIVE!...
SI!...A vive ’l nen visìbil;
ma che a dëscheurv
l’art pì pressiosa...e misteriosa
ëd nòstr Esse Pensé
Pensà da l’Ùnich Pensé Creator
che, dal Prim Dì dl’Infinì
a l’ha marcà
- drinta la grija dël Temp –
con le tante cite nià
creus dle tante cite Creus
vorsù Creà.
I l’hai nen àutr che frise ’d BIN
drinta mè cheur:
frise mëssonà e sëccà, sëccà drinta mè sangh
da la farin-a dël gran già sëmnà
dal cheur ëd Mama.
BIN: ùnica sava, giuss ëd l’Ùnich Vive
che a l’é Sava dël Pensé
che, për prim, l’ha daje Vita
Vita prima: spluva cita
smens ëd l’Ùnich giuss ëd Vita
pensà e creà da l’Infinì
col dì
che – pensand a Mi – Soa Spluva pì cita
a Mi a l’ha dàit Vita
a Mi, cit bindel,
sarà da Chiel
ant la Cun-a dl’Arc-an-Cel!

—Milo Bré