La Bibia piemontèisa/Testament Neuv/Gioann/Gioann 16

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Gioann[modifiché]

16[modifiché]

1I l'hai dive ste còse perchè i na sie nen scandalisà tant da perde vòstra fé. 2A vë sbatran fòra da le sinagòghe, ma pì 'ncora 'd lòn, a rivrà l'ora che chi av massa a chërdrà 'd rende 'n servissi[1] a Nosgnor. 3Av faràn ëste còse përchè ch’a l'han nen conossù nì 'l Pare, nì mi. 4I l'hai dive ste còse përchè quand ch'a na sarà l'ora iv arcòrde ch'i l'avìa bin divlo. I l'hai nen parlave 'd sòn dal prinsipi, për motiv ch'i j'ero con voi. 5Ma adess artorno da Col ch'a l'ha mandame, e gnun ëd voi am ciama andoa ch'i vado? 6E përchè ch'i l'hai dive ste còse, la tristëssa a l'ha 'mpinì vòstr cheur. 7Chërd-me, iv diso la vrità, a l'é mej për voi ch'im na vada, përchè se 'm n'andèissa nen, ël Consolator a vnirìa pa da voi, ma s'im na vado, iv lo mandrai. 8E quand ch'a sarà vnù, chiel a përsuadrà[2] 'l mond ëd sò pecà, ëd la giustissia 'd Nosgnor e che Sò giudissi 'd condan-a a l'é na realtà. 9Ël pecà dël mond a l'é ch'as arfuda 'd chërd-me. 10La giustissia a sarà arvendicà përchè i vado torna da mè Pare e im vedreve pì nen. 11Ël giudissi 'd condana a vnirà përchè col ch'a dòmina sto mond coma 'n prinsi a l'é già stàit condanà.

12A-i é diverse àutre còse ch'i l'hai 'ncora da dive, ma i peule ancora nen capije[3]. 13Ma quand ch'a sarà vnù lë Spìrit ëd la vrità, Chiel av menerà an tuta la vrità, përchè a parlerà nen për sò cont, ma a dirà tut lòn ch'a l'avrà sentù, e av nunsierà le còse ch'a l'han da vnì. 14Chiel am glorificherà, për motiv ch'a pijerà dël mè e ch'av lo dirà. 15Tut lòn ch'a l'ha mè Pare a l'é mè: a l'é për lòn ch'i l'hai dit ch'a pijerà dël mè e ch'av lo dirà. 16Fra pòch im vëdreve pì nen, e peui, nen tant pì tard, im vëdreve torna.

17E quejdun dij Sò dissépoj a l'han dit an tra 'd lor: "Còsa veul-lo dì: 'Fra pòch im vëdreve pì nen, e peui, nen tant pì tard, im vëdreve torna'? E che veul-lo dì: 'Përchè I vado torna da me Pare'?". 18A seguitavo a disse: "Còsa veulo dì ste paròle: 'Fra pòch'? I comprendoma nen ëd lòn ch'a parla!".

19E Gesù, ch'as ancorsìa ch'a vorìo ciameje quaicòsa, a-j dis: "I ciame an tra 'd voi lòn ch' i l'hai dive: 'Fra pòch im vëdreve pì nen, e peui, nen tant pì tard, im vëdreve torna'? 20In vrità, in vrità iv diso, ch'i piorereve e ch'iv lamentreve, e 'l mond as arlegrerà. Vojàutri i sareve trist, ma vòstra tristëssa a sarà cambià an alegrìa. 21Quand na fomna a partoriss, a sent ëd dolor, për motiv ch'a l'é rivà soa ora; ma quand che soa masnà a l'é nà, chila a s'arcòrda pì nen ëd sò dolor për la gòj ch'a l'ha d'avèj butà 'l mond n'òm. 22Për vojàutri a l'é 'dcò parèj: adess i seve sagrinà, ma iv tornarai a vëdde, e vòstr cheur as n’arlegrerà, e vòstra gòj pì gnun av la portrà via! 23An col di-là im fareve pì gnun-a domanda. An vrità, an vrità iv diso che tut lòn ch'i ciamreve al Pare a mè nòm, av la darà. 24Fin adess i l'eve ancora ciamà gnente a mè nòm; ciamé e i arseivreve: anlora vòstra gòj a sarà completa.

25I l'hai dive ste còse con ëd paràbole[4], ma l'ora a ven ch'i l'avrai pi nen da dovré 'd paràbole, ma iv parlerai ëd mè Pare al dëscovert. 26An col di-là i ciamreve a mè nòm, e iv diso nen ch'i pregherai 'l Pare për voi, 27përchè 'l Padre medésim av veul bin, për motiv ch'i l'eve vorsù bin a mi e ch'i l'eve chërdù ch'i son surtì da Dé. 28I son surtì dal Pare e i son ëvnù al mond; e peui i chito sto mond e 'm na torno al Pare".

29Ij Sò dissépoj anlora a l'han dije: "Varda, a l'é adess ch'it parle ciàir e ch'it deuvre pì nen ëd paràbole. 30Adess i vëddoma che ti 't sas tut, e ch'it l'has nen da manca che gnun at fasa 'd domande. Për càusa 'd lòn i chërdoma che ti 't ses surtì da Nosgnor”

31Gesù a-j rëspond: "Chërdeve adess?". 32L'ora a riva, o, për dila mej, a l'é già vnùa, ch'i sareve dësbergiairà, ciaschëdun për sò cont, e im bandonreve; ma i son nen sol, përchè 'l Pare a l'é 'nsema a mi. 33I l'hai dive ste còse përchè i l'abie la pas an mi; an sto mond i l'avreve 'd tribulassion, ma i l'abie 'd fiusa, i l'hai batù[5] 'l mond.

Nòte[modifiché]

  1. O "un cult".
  2. O "a rendrà testimoniansa al mond ëd pecà, ëd giustissia, e 'd condan-a".
  3. O "i peude ancora nen soporteje".
  4. O "figure", "alegorie", "metàfore", "similitùdin", "paragon", "an manera figurativa".
  5. O "vagnà".