La Bibia piemontèisa/Testament Neuv/Gioann/Gioann 16

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Gioann[modifiché]

16[modifiché]

1I l'hai dive ste còse perch' i na sie nen scandalisà tant da perde vòstra fej. 2I vë sbatran fòra da le sinagòghe, ma pì 'ncora 'd lòn, a rivrà l'ora che chi 'v massa a chërdrà 'd rende 'n servissi[1] a Nosgnor. 3v faràn ëste còse përchè ch’ a l'han nen conossù ni 'l Pare, ni mi. 4I l'hai dive ste còse përchè quand ch'a na sarà l'ora iv arcòrde ch'i l'avìa bin divlo. I l'hai nen parlave 'd sòn dal prinsipi, për motiv ch'i j'ero con voi. 5Ma adess artorno da Col ch'a l'ha mandame, e gnun ëd voi am ciama andova ch'i vado? 6E përchè ch'i l'hai dive ste còse, la tristëssa a l'ha 'mpinì vòstr cheur. 7Chërdme, iv diso la vrità, a l'é mej për voi ch'im na vada, përchè se 'm n'andèissa nen, ël Consolator a vnirìa pa da voi, ma s'im na vado, iv lo mandrai. 8E quand ch'a sarà vnù, chiel a përsuadrà[2] 'l mond ëd sò pecà, ëd la giustissia 'd Nosgnor e che Sò giudissi 'd condan-a a l'é na realità. 9Ël pecà dël mond a l'é ch'as arfuda 'd chërdme. 10La giustissia a sarà arvendicà përch' i vado torna da mè Pare e im vedreve pì nen. 11Ël giudissi 'd condana a vnirà përchè col ch'a dòmina sto mond coma 'n prinsi a l'é già stàit condanà.

12A-i é diverse àutre còse ch'i l'hai 'ncora da dive, ma i peude ancora nen capije[3]. 13Ma quand ch'a sarà vnù lë Spirit ëd la vrità, Chiel av menerà an tuta la vrità, përchè a parlerà nen për sò cont, ma a dirà tut lòn ch'a l'avrà sentì, e av nunsierà le còse ch'a l'han da vnì. 14Chiel am glorificherà, për motiv ch'a pijerà dël mè e ch'av lo dirà. 15Tut lòn ch'a l'ha mè Pare a l'é mè: a l'é për lòn ch'i l'hai dit ch'a pijerà dël mè e ch'av lo dirà. 16Fra pòch im vëdreve pì nen, e peui, nen tant pì tard, im vëdreve torna.

17E quejdun dij Sò dissépoj a l'han dit an tra 'd lor: "Còsa veul-lo dì: 'Fra pòch im vëdreve pì nen, e peui, nen tant pì tard, im vëdreve torna'? E che veul-lo dì: 'Përchè I vado torna da me Pare'?". 18A seguitavo a disse: "Còsa veulo-ne dì ste paròle: 'Fra pòch'? I comprendoma nen ëd lòn ch'a parla!".

19E Gesù, ch'as ancorzìa ch'a vourio ciameje quaicòsa, a-j dis: "I ciame an tra 'd voi lòn ch' i l'hai dive: 'Fra pòch im vëdreve pì nen, e peui, nen tant pì tard, im vëdreve torna'? 20In vrità, in vrità iv diso, ch'i piorereve e ch'iv lamentreve, e 'l mond as arlegrerà. Vojàutri i sareve trist, ma vòstra tristëssa a sarà cambià an alegrìa. 21Quand na fomna a partoriss, a sent ëd dolor, për motiv ch'a l'é rivà soa ora; ma quand che soa masnà a l'é nà, chila a s'arcòrda pì nen ëd sò dolor për la gòj ch'a l'ha d'avèj butà 'l mond n'òm. 22Për vojàutri a l'é 'dcò parèj: adess i seve sagrinà, ma iv tornarai a vëdde, e vòstr cheur as n’arlegrerà, e vòstra gòj pì gnun av la portrà via! 23An col dì-là im fareve pì gnun-a domanda. An vrità, an vrità iv diso che tut lòn ch'i ciamreve al Pare a mè nòm, av la darà. 24Fin adess i l'eve ancora ciamà gnente a mè nòm; ciamé e i arseivreve: antlora vòstra gòj a sarà completa.

25I l'hai dive ste còse con dle paràbole[4], ma l'ora a ven ch'i l'avrai pi nen da dovré 'd paràbole, ma iv parlerai ëd mè Pare al dëscovert. 26An col dì-là i ciamreve a mè nòm, e iv diso nen ch'i pregherai 'l Pare për voi, 27përchè 'l Padre medésim av veul bin, për motiv ch'i l'eve vorsù bin a mi e ch'i l'eve chërdù ch'i son sortì da Dé. 28I son sortì dal Pare e i son vnù al mond; e peui i chito sto mond e 'm na torno al Pare".

29Ij Sò dissépoj antlora a l'han dije: "Varda, a l'é adess ch'it parle ciàir e ch'it deuvre pì nen ëd paràbole. 30Adess i vëdoma che ti 't sas tut, e ch'it l'has nen da manca che gnun at fasa 'd domande. Për càusa 'd lòn i chërdoma che ti 't ses sortì da Nosgnor”

31Gesù a-j rëspond: "Chërdeve adess?". 32L'ora a riva, o, për dila mej, a l'é già vnùa, ch'i sareve dësbergiairà, ciaschëdun për sò cont, e im bandonreve; ma i son nen sol, përchè 'l Pare a l'é 'nsem a mi. 33I l'hai dive ste còse përch'i l'abie la pas an mi; an sto mond i l'avreve 'd tribolassion, ma abie 'd fiusa, i l'hai batù[5] 'l mond.

Nòte[modifiché]

  1. O "un cult".
  2. O "a rendrà testimoniansa al mond ëd pecà, ëd giustissia, e 'd condan-a".
  3. O "i peude ancora nen soporteje".
  4. O "figure", "alegorie", "metàfore", "similitùdin", "paragon", "an manera figurativa".
  5. O "vagnà".