Luciano Scarafia/Lum ëd na vòta

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Artorn


Lum ëd na vòta[modifiché]

Ant ël mes ëd la tàula
anvisches ij ricòrd
stasand ciuto e dëstiss,
lum ëd barba Mini.
Pì gnun at bora adess
sensa pëpìa dl'euli ancreus
ëd nòstra tèra drua.
Dzura 'ma s'ën balàuti
ël chinché an ëmbrassand
quat ësgnore lusente
as vemp ëd bòria e gòd
canda ël sol va a gioch.
Ma seus nen për sòn crasà
se doi man dlicà
chèich vòte at mësson-o
la pover
e con amor at fan lusì:
ant l'otonn patanù e sclin
a smija ora ëspeciesse...
l'ambra ëd chëlli ch'at fasìo vivi,
le mistà ëd chëlli che
amplacà 'nt ij quàder sla muraja
a son pì nen che 'n bambas da lum.