Elisa Revell Tomatis/Schëzza 'd piomb

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Artorn

Schëzza 'd piomb[modifiché]

Rèida na mare,
slonga sla nùa tèra,
susnand na mota
a quaté ’l larme
ëd na facia sfirosmià (1).
S-ciassa ën caden-e,
ëd giovo n’anfiorìa
sensa ’n përchè
as rabas-cia
aolongh (2) na via frà (3).
Ravassa,
ënt na vàoda frosa,
la boca ’ngorda d’un forn:
a brusa smens ëd vrità,
bele ’l dmore (4) dël masnà.
Robi (5) ’l gosé
dël siale ciaciarin-e,
quand un fiolin ësprucì (6)
dal nèn o l’é spontà:
na schëzza ’d piomb
a tormënteje ’l cheur ansà (7),
ënco’ sgarognà,
ma antà ëd libertà.

Da «A pont cros», edission «Ca dë studi Piemontèis» 2012

1) sfirosmià: stravirà; 2) aolongh: arlongh; 3) via frà: ferovìa; 4) dmore: dësmore, gieugh; 5) Robi: afoà; 6) ësprucì: splufrì; 7) ansà: ferì, blëssà