Carlin Porta/Mar bel dël nen fé

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Artorn


Mar, bel dël nen fé[modifiché]

Onde ’n consert,
prepotente lenghe dël mar,
gran linseuj strafognà
ëd nòstra mare tèra,
im feve vive costa età
ch’a rasa në scàmpol ëd vita,
portandme ’d poesìa.
Ora i respiro vòstr respir
ch’a l’é un bon màntes d’alegrìa
për tuti ij cheur pì cit dël mond,
an mi ël tut s’arvira
ant una gòj creusa e përfonda
ch’a scassa tòst ij trist magon.
Gropà al vòstr consert
ch’a smon la libertà,
im sento arbate ’l cheur,
nen d’autut a l’é bon fërmeve
sen nen ël Deuit ëd Dé
ch’a fà lòn ch’a dev fé.
Tuta vita a l’é vòstra vita,
giumai longa sissè che d’ani
sempe fasend l’istess travaj,
nopà a l’ha na fin la mia,
ma fintant ch’i l’avrai ëd fià
am farìa gòj vòstr respir.
Sospir ëd libertà
che l’òm a l’ha përdù
për cola arserca
dël vive pì angagià.