Canson/Canson vinòira

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Artorn


Canson vinòira[modifiché]

Da’n téra an pianta
òh che bela pianta
pianta, pianton, piantin,
col ciribiribin ch’am pianta ‘l vin
òh che bon vin dë pianta.

Da’n pianta an rapa
òh che bela rapa
rapa, rapon, rapin,
col ciribiribin ch’am pianta ‘lvin
òh che bon vin dë rapa.

Da’n rapa an bote
òh che bela bota
bota, boton, botin,
col ciribiribin ch’am pianta’l vin
òh che bon vin dë bota.

Da’n bota an boca
òh che bela boca
boca, bocon, bochin
col ciribiribin ch’am pianta’l vin
òh bon vin dë boca.

Da’n boca an pansa
òh che bela pansa
pansa, panson, pansin,
col ciribiribin ch’am pianta’l vin
òh che bon vin dë pansa.

Da’n pansa an tèra
òh che bela tèra
tèra, teron, terin,
col ciribiribin ch’am pianta’l vin
òh che bon vin dë tèra.