Milo Bré/Mè pais com në specc

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Artorn


Mè pais com në specc[modifiché]

Mè pais com në specc ch'a l'han fleciame andrinta: inùtil vad sërcandje mia figura.
Mè pais j'é mach pì drinta mè cheur a là 'nt ël simiteri dnans la Gesia ch'a dròca!